Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 14.10.2015 | Време 06:57
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830

На територията на Община Русе се събират следните местни такси, съгласно Наредба 16 на ОбС.

• за битови отпадъци
• за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и терени с друго предназначение
• за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги
• за технически услуги
• за административни услуги
• за гробни места
• за ползване на лечебни растения
• други общински такси, определени със закон
Запази на диска Изпрати по E-Mail
такси такси  27 Февруари 2008  1.44 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com