Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 10.10.2015 | Време 17:20
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830

На територията на Община Пловдив се събират следните местни такси:

  • за битови отпадъци
  • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
  • за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински услуги
  • за добив на кариерни материали
  • за технически услуги
  • за откупуване на гробни места
  • туристическа такса
  • други местни такси, определени със закон

За повече информация:
www.plovdiv.bg

Запази на диска Изпрати по E-Mail
местни такси местни такси  18 Октомври 2006  1.02 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com