Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 14.10.2015 | Време 01:57
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830

 

Вид данък Данъчен субект Данъчна основа Данъчна ставка Разпределение на постъпленията
Републи-кански бюджет Местен бюджет
Данък върху недвижимите имоти Собственици/ползватели на недвижими имоти Отчетна стойност на недвижимия имот 1,5 ‰ - 100%
Данък върху превозните средства Собственици/ползватели на моторни превозни средства   В зависимост от вида и мощността на превозното средство - 100%
Данък върху добавената стойност /ДДС/ Регистрирани лица по Закона за ДДС с оборот над 50 000 лв. Добавената стойност 20% 100% -
Данък върху доходите на физическите лица Всички работещи по трудово/служебно правоотношение или лица със свободни професии Получени от лицето възнаграждения и доходи Виж таблица 1 50% 50%
Данък върху печалбата Предприятия – финансови, нефинансови, бюджетни Преобразуван финансов резултат 10% 50% 50%

 
Таблица 1

 

Годишна таблица 2007 г.
Данъчна основа Данък
от до  
0,00 лв. 2400,00 лв. необлагаеми
2400,01 лв. 3000,00 лв. 20 на сто за горницата над 2400 лв.
3000,01 лв. 7200,00 лв. 120 лв. плюс 22 на сто за горницата над 3000 лв.
над 7200,00 лв.   1044 лв. плюс 24 на сто за горницата над 7200 лв.

 

 

Запази на диска Изпрати по E-Mail
данъци данъци  23 Януари 2007  5.44 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com