Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 09.10.2015 | Време 15:11
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830
    В Община Русе се събират приложимите в Република България местни данъци и такси, определени в Закона за местните данъци и такси.

    В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
  • данък върху недвижимите имоти( 1,5‰ от данъчната оценка на имота);
  • данък върху наследствата;
  • данък върху даренията;
  • данък при възмездно придобиване на имущество;
  • данък върху превозните средства;
  • други местни данъци, определени със закон.
Данъците са определени по размер в Закона за местните данъци и такси.
Запази на диска Изпрати по E-Mail
Данъци Данъци  27 Февруари 2008  1.36 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com