Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 09.10.2015 | Време 09:42
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830

Образование

Начално, основно, средно, висше, частно

Сграден фонд

Училище

Вид

Гр./с.

Година на построяване

Собственост

III ОУ - Монтана

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1970 год.

собствена

III ОУ - Монтана

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1986 год.

собствена

VI - то ОУ гр. МОНТАНА

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

0 год.

собствена

VI - то ОУ гр. МОНТАНА

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

0 год.

собствена

VI - то ОУ гр. МОНТАНА

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

1893 год.

собствена

VI - то ОУ гр. МОНТАНА

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

1940 год.

собствена

VII - мо СОУ МОНТАНА

СОУ (І -ХІІ клас)

МОНТАНА

1985 год.

собствена

Второ СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1959 год.

собствена

Второ СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1959 год.

собствена

ГПЧЕ " Петър Богдан"

профилирана гимназия

Монтана

1958 год.

собствена

ГПЧЕ " Петър Богдан"

профилирана гимназия

Монтана

1969 год.

собствена

ГПЧЕ " Петър Богдан"

профилирана гимназия

Монтана

1970 год.

собствена

ДОВДЛРГ" Горски кът"

ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас)

Монтана

1970 год.

собствена

ДОВДЛРГ" Горски кът"

ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас)

Монтана

1974 год.

собствена

ДОВДЛРГ" Горски кът"

ДОВДЛРГ ( І - ХІІІ клас)

Монтана

1976 год.

собствена

ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1965 год.

собствена

ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1965 год.

собствена

ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1965 год.

собствена

ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1965 год.

собствена

ІХ СОУ " Иван Пейчев"

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1972 год.

собствена

ІХ СОУ " Иван Пейчев"

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1972 год.

собствена

ОДК

обслужващо звено

МОНТАНА

0 год.

собствена

ОДК

обслужващо звено

МОНТАНА

0 год.

собствена

ОДК

обслужващо звено

МОНТАНА

1959 год.

собствена

ОСМО СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

ОСМО СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

ОУ " Св. Кирил и Методи"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

ОУ " Св. Кирил и Методи"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

ОУ " Св. Кирил и Методи"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

ОУ " Св. Кирил и Методи"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1851 год.

собствена

ОУ " Св.св.Кирил и Методий

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1931 год.

собствена

ОУ " Св.св.Кирил и Методий

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1950 год.

собствена

ОУ " Христо Ботев"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1934 год.

собствена

ОУ " Христо Ботев"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1936 год.

собствена

ОУ 'Хр. Ботев'

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1960 год.

собствена

ОУ 'Хр. Ботев'

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1970 год.

собствена

ОУ - КОШАРНИК

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

1972 год.

собствена

ОУ" Васил Левски"

основно (І - VІІІ клас)

Монтана

1885 год.

собствена

П М Г

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1958 год.

собствена

П М Г

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1969 год.

собствена

П М Г

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1970 год.

собствена

Пето СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

0 год.

собствена

Пето СОУ

СОУ (І -ХІІ клас)

Монтана

1971 год.

собствена

ПЪРВО ОУ

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

1893 год.

собствена

ПЪРВО ОУ

основно (І - VІІІ клас)

МОНТАНА

1940 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1968 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1968 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1976 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1976 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1978 год.

собствена

ТЕТ" Христо Ботев"

техникум

Монтана

1988 год.

собствена

Техникум по строителство

професионално

Монтана

1960 год.

собствена

Техникум по строителство

професионално

Монтана

1960 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТИ

техникум

Монтана

1962 год.

собствена

ТЛП

техникум

Монтана

1961 год.

собствена

ТМТТ

професионално

Монтана

1940 год.

собствена

ТМТТ

професионално

Монтана

1946 год.

собствена

ТМТТ

професионално

Монтана

1946 год.

собствена

ТМТТ

професионално

Монтана

1983 год.

собствена

Преподавателски състав

Брой

Име

Брой персонал - общо

Брой педагогически персонал

1

Монтана

МОНТАНА

ОУ - КОШАРНИК

12

8

2

Монтана

МОНТАНА

П М Г

63

51

3

Монтана

МОНТАНА

ГПЧЕ " Петър Богдан"

79,5

59,5

4

МОНТАНА

МОНТАНА

ПЪРВО ОУ

41,5

31,5

5

Монтана

МОНТАНА

Второ СОУ

69

53,5

6

Монтана

МОНТАНА

III ОУ - Монтана

60

48

7

Монтана

МОНТАНА

ІV ОУ " ИВАН ВАЗОВ"

54,5

42

8

Монтана

МОНТАНА

Пето СОУ

57

44

9

МОНТАНА

МОНТАНА

VI - то ОУ гр. МОНТАНА

47,5

36,5

10

МОНТАНА

МОНТАНА

VII - мо СОУ МОНТАНА

63,5

49,5

11

Монтана

МОНТАНА

ОСМО СОУ

60,5

46

12

Монтана

МОНТАНА

ІХ СОУ " Иван Пейчев"

51,5

41

13

Монтана

с.Смоляновци

ОУ" Васил Левски"

17

12

14

Монтана

с.Габровница

ОУ " Св.св.Кирил и Методий

18

13,5

15

Монтана

с. Д-р Йосифово

ОУ " Христо Ботев"

11

9

16

Монтана

с. Стубел

ОУ 'Хр. Ботев'

8

6,5

17

Монтана

с. Студено буче

ОУ " Св. Кирил и Методи"

13

10,5

18

Монтана

МОНТАНА

ТМТТ

82

56

19

Монтана

МОНТАНА

ТИ

71

52

20

Монтана

МОНТАНА

Техникум по строителство

55

37

21

Монтана

МОНТАНА

ТЛП

43,5

29,5

41

Монтана

МОНТАНА

ТЕТ" Христо Ботев"

63

43

22

МОНТАНА

МОНТАНА

ОДК

16

14

23

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 1

17

9,5

24

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ N 2 " НЕЗАБРАВКА "

17

9

25

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ N 3 " БУРАТИНО "

19

11,5

26

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 4

21,5

11,5

27

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 5

26

14

28

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 6 " Слънце"

29,5

15,5

29

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ N 7 " ПРИКАЗЕН СВЯТ "

26

13,5

30

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ N 8 " ПРОЛЕТ "

8

4,5

31

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 9 " ЗОРА "

18

9,5

32

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 10

19

11,5

33

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 11

21,5

11,5

34

Монтана

МОНТАНА

ЦДГ 12 " ЗДАРВЕЦ "

24,5

13,5

35

Монтана

с. Благово

ЦДГ

3

2

36

Монтана

с.Д-р Йосифово

ЦДГ

4

3

37

Монтана

с. Белотинци

ЦДГ " Синчец"

3

2

38

Монтана

с. Д.Велотинци

ЦДГ

3

2

39

Монтана

с. Смоляновци

ЦДГ " Здравец"

3,5

2

40

Монтана

с. Стубел

ЦДГ " Вълшебство"

3

2

Прием

по ред

Община

Населено място

Училище (по чл.26 от ЗНП)

ОБЩО:

1

МОНТАНА

кв. Кошарник

Основно у-ще " Г. Бенковски"

83

2

МОНТАНА

Монтана

I-во ОУ " Св.св.Кирил и Методий"

461

3

МОНТАНА

Монтана

III-то ОУ " Д-р П. Берон"

634

4

МОНТАНА

Монтана

IV-то ОУ " Ив. Вазов"

629

5

МОНТАНА

Монтана

VI-то ОУ " Л. Каравелов"

537

6

МОНТАНА

Габровница

ОУ " Св.св. Кирил и Методий"

169

7

МОНТАНА

Д-р Йосифово

ОУ " Христо Ботев"

81

8

МОНТАНА

с. Стубел

ОУ " Хр. Ботев"

47

9

МОНТАНА

с.Студено буче

ОУ " Св.св. Кирил и Методий"

104

10

МОНТАНА

с. Смоляновци

ОУ " В. Левски"

108

11

МОНТАНА

Монтана

Природо-матем. гимназия " Св. Кл.Охридски"

605

12

МОНТАНА

Монтана

Гимназия с преп.на чужди езици " П. Богдан"

597

13

МОНТАНА

Монтана

II-ро СОУ " Н. Й. Вапцаров"

692

14

МОНТАНА

Монтана

V-то СОУ " Хр. Ботев"

658

15

МОНТАНА

Монтана

VII-мо СОУ " Ас. Златаров"

618

16

МОНТАНА

Монтана

VIII-мо СОУ " Отец Паисий"

568

17

МОНТАНА

Монтана

IX СОУ " Ив. Пейчев"

449

18

МОНТАНА

Монтана

ТМТТ " Ю. Гагарин"

497

19

МОНТАНА

Монтана

ТИ " В. Левски"

582

20

МОНТАНА

Монтана

ТЕТ " Хр. Ботев"

474

21

МОНТАНА

Монтана

Техникум по строителство

432

22

МОНТАНА

Монтана

Техникум по лека промишленост

296

Всичко за общината

9321

Запази на диска Изпрати по E-Mail
Образование Образование  30 Март 2004  466.99 kb сваляне на документа
Folder Колежи
Folder Чуждоезикови курсове
Folder Училища
Folder Университети
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com