Invest.bg - Real Partner for your successful Business in Bulgaria!
Дата 09.10.2015 | Време 23:02
CHFCHF 0.000000
GBPGBP 0.000000
USDUSD 0.000000
EUREUR 1.955830
Болници/лечебни заведения
На територията на община Враца функционира добре изградена мрежа от лечебни заведения. Тя включва:
 • Брой изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ – 52 бр.;
 • Брой медицински центрове – 15 бр.; и ДКЦ – 1 бр.;
 • Брой изпълнители на болнична медицинска помощ – 8 бр.
Налични са също:
 • Център за спешна медицинска помощ гр. Враца – 1 бр.;
 •  Дом за медико-социални грижи за деца гр. Враца – 1 бр.;
 • Брой изпълнители на първична извънболнична дентална помощ – 82 бр.
Брой индивидуални и групови практики:
 • Индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ – 51 бр., групови практики за първична извънболнична медицинска помощ – 1 бр.;
 • Индивидуални практики за първична извънболнична дентална помощ – 76 бр., групови практики за първична извънболнична дентална помощ – 6 бр.;
 • Индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 79 бр., групови практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 8 бр.;
 • Брой медико-диагностични лаборатории – 6 бр.;
 • Брой аптеки – 51 бр.
Седем от лечебните заведения са търговски дружества със 100 % общинско участие.
Четири са лечебните заведения за болнична помощ:
 • „Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД;
 • „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД;
 •  „Център за психично здраве Враца” ЕООД;
 • ”Център за кожно венерически заболявания Враца” ЕООД.

Лечебни заведения за доболнична помощ: ДКЦ-I -Враца ЕООД; „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” (МЦРСМ) - Враца ЕООД; „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” (МТЛЗ).

Запази на диска Изпрати по E-Mail
Болници Болници  03 Октомври 2013  6.84 kb сваляне на документа
ICMA Foundation for Local Government Reform USAID
Разпечатано от www.invest.bg - Printed from the INVEST.BG Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com